Criteriul National

Râpa Robilor din Aiud-Ierusalimul românesc

Râpa Robilor din Aiud-Ierusalimul românesc
decembrie 05
17:58 2018

20181203_150253

La Aiud, un oraș aproape de Cluj la o oră de mers cu mașina am poposit, într-un adevărat periplu, unul cu valențe inițiatice. Acest oraș poartă acele mărturii de necontestat ale mărturisitorilor, ale sfinților închisorilor, îndelung chinuiți, maltratați de către comuniștii și adepții lor care au încercat, fără succes o înnabușire a credinței sau o -„nouă reeducare”.
Acest loc de întemnițare și exterminare este situat în acest oraș, acolo unde comuniștii au dorit să ascundă acest masacru, aducând, betonând și înălțând blocuri de jur împrejur chiar îngăduind să se formeze și un cimitir denumit de localnici «Râpa Robilor».
Aici, elita rezistenței românești a cunoscut o aspră persecuție…

20181203_135737

Toate metodele represiune, variatele încercări ale acestei închisori comuniste oglindește martiriul creştinilor din primele veacuri. Se poate afirma, fără a se exagera că tocmai ura și încrâncenarea prigonitorilor din secolele primare s-au transformat peste secole, în comunismul ateu.
Toate catacombele romane au devenit acele celule reci de închisoare, în timp ce veşmintele mucenicilor s-au metamorfozat în zeghe de deţinut, cu mențiunea conform căreia chiar Dumnezeu le-a fost aproape tuturor eroilor, mucenicilor din celule, numai dacă ne gândim că aceștia au suferit îndelungat preț de mulți ani.
20181203_135908
Se poate aminti, de asemenea faptul că închisoarea a devenit pentru majoritatea acea Golgotă, deoarece nenumăratele torturi, foametea îndurată, izolarea, frigul, bătăile, torturile aspre, lipsa de meducamente i-au făcut din înlănţuiţii robi ai lui Hristos biruitori ai prigonitorilor fără de Dumnezeu.
Metanoia s-a produs în sensul că din oameni necredincioşi, sfinții au devenit credincioşi, iar unii dintre oamenii credincioşi s-au îndreptat spre sfinţenie. Iar aceştia şi-au transfigurat suferinţa într-un drum al mântuirii, asemenea mult-pătimitorilor mucenici.
20181205_193829

La Aiud am experimentat acea emoție directă, acea străfulgerare a spiritului, cum rar mi-a fost dat, deoarece, cu puterile mele limitate am înțeles că aici, în secolul trecut întâlnirea cu acești martiri care nu și-au lepădat neamul și credința dat și-au dat sufletul pentru mântuire,mi-a oferit prilej potrivit pentru a descoperi acea Lumină, acea Jertfă plină de dragoste ce se răsfrânge asupra tuturor celor care simt, se roagă și îi pomenesc pe sfinți în rugăciune.
12-pelerinaj_romania_aiud_

Mărturii cutremurătoare

Îngropările se făceau numai noaptea pe întuneric, fără nicio lumină şi nici unuia nu i s-a pus o cruce la cap.
M-am aflat aici în urmă cu două zile dimpreună cu soția mea Alina, special venit pentru a mă închina și a cinsti, a cunoaște așa cum se cuvine, memoria acestor eroi, a acestor martiri ai neamului nostru.
Am aflat toate acestea, de la un invitat special scos în întâmpinare, ca prin minune, imediat ce am ajuns. De fapt acest tânăr călugăr care este responsabil pentru întreg ansamblul, timp de 90 de minute, ne-a explicat în detaliu tot ceea ce reprezintă și va deveni complexul. Astfel am aflat din ce va fi format, în afară de schit, de o bibliotecă cu 14000 de volume, un relicvariu în subteran, o sfântă biserică aparte.
Sfânta Biserică ne-a impresionat prin acea simplitate, austeritate și simboluri ce necesită o pictură totală în interior.Menționez faptul că ea a fost finisată, de mai bine de 4 ani de zile, după planurile vrednicului de pomenire Părinte Iustin Pârvu, de la Mănăstirea Petru Vodă.
20181203_142550

Așa cum se știe, imediat după anii „glorioși” și „plini de libertate” de după Revoluția din Decembrie 1989, mai precis în anul 1992 aici s-a ridicat un monument, iar în septembrie 2004, Înaltpreasfinţitul Andrei Andreicuţ, pe atunci arhiepiscop de Alba Iulia, a dat binecuvântarea părintelui Iustin Pârvu să înfiinţeze un schit cu hramul „Înălţarea Sfintei Cruci”, în care să fie pomeniţi toţi martirii neamului românesc.

20181203_144247

Aspecte frapante

Înmormântarea deținuților se realiza noaptea, pe întuneric, în mare grabă, fără să a li se pună vreo sfântă cruce la căpătâi. De aceea,complexul acesta cucerește și cinstește memoria acestor creștini veritabili, prin gardul de hur îmorejurul Sfintei Biserici cât și prin viitorul relicvariu din interior.
Tânărul călugăr care a dorit să rămână anonim ne-a relatat o mulțime de lucruri, încărcate de semnificație.

Aici, unde morții erau neidentificați, de multe ori azvârliți în gropi comune, numai crucile acestui monument le veghează și ne aduce aminte de martiriu…

19-pelerinaj_an
Despre monumentul în sine

„Râpa Robilor” este adevăratul Ierusalim românesc. Acest loc ne face să ne cutremurăm dinaintea profundei lui semnificații, deopotrivă creștine cât și naționale.Cele două rânduri de cruci mai mici, îngemănate poartă pe brațele lor interioare o cruce uriașă, crucea suferinței românești.
În interior, pe pereții incintei-capela, de-a lungul treptelor care coboară spre Sfânta Masă a Altarului, sunt plăcile de marmură alba pe care sunt înscrise numele deținuților politici săvârșiți în inchisoare.

20181203_145855
Pereții capelei n-au fost destul de încăpători pentru a cuprinde toate plăcile cu nume .După o privire mai atentă se pot contabiliza câteva mii de morți, drept care o parte au fost montate in osuarul alăturat, situat în subteran.
20181203_135101

Acest loc a adunat și a mântuit, prin jertfă preoți, oameni de cultură, oanebi politici, țărani, tineri, bătrâni etc
Râpa Robilor este Ierusalimul neamului românesc, deoarece este sfințit cu sângele atâtor eroi, fiind unul dintre locurile demnității noastre naționale, în care , dacă am fi să urmăm pilda vechilor duhovnici, ar trebui să umblăm în vârful picioarelor, cu sfială și recunoștință.

În loc de…încheiere

Ar trebui să amintesc și ceva despre toate instituțiile „abilitate” ale statului, care mai bine de două decenii și jumătate nu au catadicsit să „facă lumină „, să dezarhiveze arhivele și să aducă la cunoștinta națiunii noastre numele tuturor celor morți sub prigoana comunistă.
Pot afirma și chiar proba, fără a acuza că tocmai, aceste autorități lumești, efemere au obstrucționat repetatele tentative în acest sens ale supraviețuitorilor sau ale urmașilor sau celor din familiile acestor mucenici,încă nerecunoscuți oficial de către Biserica Ortodoxă Română.
Urmașii torționarilor , din punct de vedere ideologic se dovedesc a fi mai degrabă într-o evidentă relație de complicitate pasivă cu foștii opresori. De aceea, trista și deosebit de grava „conspirație a tăcerii”, prin aprobarea și girarea în cobtinuare a zecilir de blocuri care urâțesc acest loc de jertfă, binecuvântat.
De altfel, așa cum am putut constata la fața locului, chiar unii dintre aiuden nu prea știau de importanța și semnificația monumentalului memorial apărut în coasta urbei, iar, din nefericire, câțiva dintre cei intervievați ad-hoc chiar au ignorat existența…

Totuși, deși încărcat de suferință, acest loc nu este unul al înfrângerii, ci dimpotrivă al biruinței, deoarece încarcerați, în lanțuri, izolați, flămânzi, bolnavi și batjocoriți, fiștii deținuți politici au găsit libertatea, tăria și mai ales acea fericire, în singurul loc în care prigonitorii nu aveau acces-în suflet.
Iar acum, după câteva bune decenii de teroare, chiar dacă au fist uciși prin torturi,alții prin foame și boală, alții reușind chiar să supraviețuiască miraculos, niciunul nu a fost înfrânt. Explicația ține de legătura cu Dumnezeu, deoarece întreaga lor conștiință, viață și tărie au fost centrate pe dragostea față de Creator și de neam.

De aceea, consider că cea mai importantă obligație este aceea de a cinsti memoria, de a ne ruga acestor mucenici, de a fi recunoscători tuturor celor care și-au lepădat confortul pentru mărturisirea credinței în Dumnezeu. A cunoaște lupta, jertfa și valorile adevărate ale acestui neam și mai ales a le cinsti, a le asuma reprezintă continuitatea credinței, De asemenea, asigură menirea fiecăruia dintre noi, de a duce mai departe pomenirea lor, în neam și în neam…

Închei cu o scurtă rugăciune închinată acestora:
„Sfinților mucenici români mult pătimitori, care ați suferit la Aiud, rugați-vă pentru noi, cei din neamul românesc, pentru mântuirea noastră.”

Sursa foto : Arhiva personală

Reportajul a fost îndelung oprit pe rețelele sociale, de mai multe ori.Totuși, din dorința expresă de a face public acest reportaj, cu voia Lui Dumnezeu am reușit să -i dau o formă și să cinstesc și eu, întru câtva suferința mărturisitorilor din Aiud.

Prof.Dr.Daniel Mihai CNA Regina Maria Constanța redactor șef al platformei media Criteriul Național

Comentarii

Comentarii

Share

Despre autor

Daniel Mihai

Daniel Mihai

Doctor în Interpretare Muzicală, profesor titular la disciplina vioară a Catedrei de Corzi în cadrul Colegiului Național de Arte Regina Maria din Constanța

Articole similare

Editia Digitala

Criteriul National prima pagina

EDITORIAL

Pericolul autocrației din Europa - EDITORIAL

danielmihai de prof.dr. Daniel Mihai

Motto ”Democraţia este nonautocraţie, contrariul perfect al autocraţiei. Aceasta înseamnă că democraţia denotă un sistem politic caracterizat prin refuzul puterii personalizate, a puterii asupra cetăţenilor. Puterea nu este «proprietatea» nimănui. Aşadar, conducătorii vor deţine această funcţie ca urmare a desemnării libere, neîngrădite, de către cei care urmează să fie conduşi. Cu alte cuvinte, oricând puterea celorlalţi de a desemna pe cineva este contrafăcută sau anihilată pentru că dezacordul este zădărnicit ori nu ni se oferă alternative – democraţia este ucisă chiar când începe să funcţioneze.”

definiţie de Giovanni Sartori

Recursul emoțional al tuturor teoriilor conspirației reziduale, care se multiplică și iau amploare duce la instabilitate. Totul se metamorfozează, iar formele de impunere, de guvernare își pierd din atribuțiile esențiale. Mecanismul este unul atent monitorizat , dar pretutindeni au apărut chiar unii ce se erijează în „specialiști” care, foarte bine și temeinic pregatiți au drept obiectiv propagarea acestor forme autoritare de impunere a sclaviei postmoderniste în ”adevăruri indubitabile” care se află și nu se elimină decât până la următoarea formă. De fapt, fără să ne mai ferim de cuvinte, tot acest angrenaj face parte din proiectul denumit The New Order, despre care se cunosc foarte puține aspecte.

Mecanismul presupune un efort corelat, susținut, pe deplin integrat în structurile fiecăruia dintre noi, îndeosebi în cele psiho-somatice, în care acești „apologeți ai Noii Ordini” fac eforturi susținute și doresc să-i acceptăm cu toate idiosincraziile lor.
Totuși, dacă de la naștere am primit de la Dumnezeu daruri și haruri precum inteligența, intuiția, analiza, comparația,evaluarea etc ca metode chiar și gradul de receptivitate al nostru poate să ne dea semnale puternice. O importanță aparte, din stadiul de zvon până la cel de informație pe deplin asumată, conștientizată și reverificată ne revine pe deplin, ad integram.Totul se poate lumina, se poate limpezi, numai cercetând cu atenție, argumentând sau identificând cauzele și mai apoi, descoperind chiar ” firul roșu”, în toată splendoarea și eficacitatea, simplitatea sa.

Din capul locului vă spun că nu am pretenția că le-aș fi descoperit recent sau discutat în premieră. Suma totală de elemente care alcătuiesc acest tablou aflat mereu în mișcare poate surprinde pe absolut oricine. Însă, nu fac apologia vreunei direcții sau regimuri (de orice natură),ci, doresc doar să vă semnalez pericolele mascate foarte bine de către „înalta clasă” care are scopul bine conturat de a ne îngrozi și a ne asupri în continuu.

În cele ce urmează, urmând „politica pașilor mărunți” am să vă expun, câte ceva din trend-ul general, pe deplin meschin al actualei cât și viitoarei configurații a ceea ce denumim a fi construcție cu caracter politic, guvernamental.
Toate acestea se petrec chiar sub ochii noștri, ai tuturor celor care viețuim pe aceste meleaguri. Sumă de evenimente necesită o tratare mult mai amplă, chiar mai serioasă, dar din lipsă de timp ,energie și spațiu,voi încerca să rezum sau să realizez un fel de frescă, fără a avea la dispoziție vreo culoare sau opinie vehiculată, interpretată sau răstălmăcită.…...

citeste in continuare

REDACTIA

Director fondator: Daniel C. Iorgu

Redactor Sef: prof. dr. Daniel Mihai

Senior Editor: prof.univ. Mircea Vintilescu

Editorialist: Florin Budescu

Corespondent UK: Alina Pop

Corespondent Spania: Fabianni Belemuski

Fotoreporter: Daniel Paun

Reporter: Daniel Hintergraber

Redactori: Marian Nedelea, Gabriel Dumitru, Iulia Grajdieru, Elena Scripcaru

Disclaimer

Responsabilitatea juridica in cazul editorialelor/ articolelor redactate de invitatii permanenti sau invitatii speciali aparține în exclusivitate autorilor.

Dacă cineva se simte lezat într-un fel de vreun articol de pe acest website, poate trimite un drept la replică care va fi publicat în articolul respectiv.

CONTACT

CRITERIUL NATIONAL
Cotidian online de stiri si atitudine
ISSN 2393-4891
ISSN-L 2393-4891

Redactie: contact@criteriul.ro

Redactor Sef: daniel.mihai@criteriul.ro

Citeste si:

nationalul logo

Constanta Mea

Prahova Mea

Brasovul Meu