Criteriul National

ALEGORIE FINALĂ Basm supra- realist

octombrie 30
02:51 2015

 

ATENŢIE!!!

ACEST DOCUMENT SE ADRESEAZĂ DOAR ACELORA CARE POT GÂNDI RAȚIONAL ȘI POT FACE CONEXIUNI! TONUL ACESTUI DOCUMENT SE DOREŞTE A FI UNUL DIRECT, DESCHIS ȘI SENSIBIL!

Motto “Incearcă mai degrabă să devii un om de valoare decât unul de succes” Albert Einstein

viata-ta

Pentru început aș dori ca acest text să fie citit și înțeles într o formă alegorică. Toate aluziile, toate  ideile și mai ales trimiterile cu și despre unele personaje sunt pur și simplu ficționale!

De aceea, fără a vă mai deranja cu aceste puneri în gardă, v aș fi pe deplin recunoscător din momentul în care . cu acea echidistanță și echilibru interior ați reuși să vă detașați pentru câyeva minute de realitățile înconjurătoare.

Se impune în această perioadă, deosebit de interesantă deoarece segregarea dintre categoriile sociale a început să capete unele nuanțe mai profunde.

Iar alegoria se învârte în jurul unui citat-„Cine nu învaţă din istorie este condamnat să o repete”. Fără doar și poate,putem învăţa din greşelile altora sau putem persista în comiterea aceloraşi greşeli mereu şi mereu.Însă, există o Elită, mereu trează, dornică să ne învețe și să ne îndrume pașii cu poveșe, cu măsuri coercitive dar și prin intermediul altor  ” guri de foc”, promovate intens, agresiv…

Aceștia din urmă, din dorința lor de a părea cetățeni model, cu inișiative, cu idei simple și utile , beneficiind de o susținere materială deosebită, de cele mai multe ori afișează o lejeritate în a se arăta nouă tuturor ca fiind indispensabili.

Constiinta egoului se amplifică printr o multitudine de proiecte ce la prima vedere par bune, par că ar  construi , ar pune în valoare calitățile, talentele, deprinderile necesare conviețuirii într o lume ce se vrea a fi pașnică.Totuși,din moment ce ei operează cu anumite programe, clișee foarte bine structurate ce s-au ivit de timpuriu,NIMENI și NIMIC nu par a le face față.

Timpul nu va mai avea acea valoare inițială deoarece fiecare va trăi convins că doar aici și acum există…

red

Dar, spre nefericirea lor există o ceată de oameni nevirusați, neincluși în Plan ce rezistă tuturor încercărilor, tentațiilor și acestui factor de propagandă ” socio-economico-filantropică ” .Aceștia sunt tăcuți sau vocali în funcție de moment, de cauză sau țelul propus.Fiind stigmatizați de către Elită și de către lacheii lor- acești învățăcei mai sus amintiți, cu voia  dumneavoastră îi voi denumi hateri, deoarece posedă acea capacitate de a comenta, de a protesta, de a înfrunta categoriile „alese”.

În scenă intră acum  un alt personaj ce evoluează derutant- vocea mulțimilor. Ca de obicei, aceasta se lasă mereu așteptată, curtată și cucerită asemeni unei Afrodite ciunge dar mândre de statutul de sclavi permanentizat de către Elită…În numele unei democrații false, mulțimea bravează și se afundă în lanțurile nemiloase ale acestui program atât de bine pus la punct de către tabăra mândrilor învățăcei cât și a unor maesștri, a unor venerabili ce pot da lecții de morală, de abstinență, de implicare….numai atunci când Elita le-o ordonă!

Un alt impediment în acest tablou supra+realistic îl constituie şi acea teamă de  a se exprima, de a şi da seama că în această Matrice energo informaţională, sufletul, inima reprezintă cea mai importantă şi simplă cale de a reuşi!

Spectacolul este dublat de o criză ce oferă în acest moment al povestirii un parfum aparte. Tragismul acestei umanităţi îngenuncheate de atâtea rele are prilejul de a medita asupra principiilor si îndeosebi asupra naturii. Imediat se va dovedi faptul că omul este supus acum ispitelor de tot felul, spre profitul celor care stau la cârma şi, mai ales, în spatele marilor corporaţii, prietenii cei mai de vază ai Elitei.

elita

Criza apei şi a hranei, din zona anilor de după anumite conflagrații va fi mult mai serioasă şi mai devastatoare decât criza economico-financiară de dinaintea instaurării acestor entități. Coeziunea fantasmagorică dintre ceea ce se promite și realitatea imediată va conduce la un val de inedite proteste ale haterilor ce vor rezista și vor fi decimați fără milă.

Punctul critic va avea forţa de a demonstra că mai nimic nu se poate fura fără a controla mintea victimelor.Conflictul ia naştere la nivelul minţii. Este purtat de marile corporaţii şi de politica neoliberală, dezastruoasă care au creat şi menţin în continuare criza. Lăcomia marii finanţe ( un fel de garant al Elitei) produce viitoarea instabilitate economică şi socială.

Diagnosticele sunt de a;teptat ;i de necontestat. Toate marile corporaţii nu vor mai avea nevoie de minţi libere, ci de roboţei care, motivaţi doar de cucerirea unei poziţii în ierarhie şi de avantajele unei vieţi luxoase, se  pot şi se vor înclina, cu acea obedienţă… la preceptele „politicilor corecte“

Iar mulțimea are întotdeauna puterea de a alege, de a discerne…Fară îndoială că asistăm de ceva vreme până astăzi la un proces extins al reeducării omului la nivel global.

În alegoria aceasta, ajungerea la o uniformizare a gândirii şi stilului de viaţă, dar şi la un nivel de mediocritate care s-a generalizat se va produce rapid, iar cei ce vor avea de suferit vor fi haterii ce nu se vor mai regăsi în planurile şi această SOCIETATE PERFECTĂ CE VA CLAMA UN LIDER UNIC, CU ATRIBUTE DIVINE!

Cine a analizat și înțeles pînă în acest punct al alegoriei cât de cât în ultima vreme, programele existente  a sesizat probabil ceea ce am afirmat mai sus. Pentru că, una este să asişti pasiv în postura de telespectator şi cu totul altceva este să analizezi tu însuţi totul în ansamblu, ca un observator activ și mai ales lucid.

poza1-nouimp

Imperiul instaurat pe frică sau acceptare forțată va confunda noțiunea de Dumnezeu și automat își va construi pe Terra  un Paradis destinat unei populații ce se va tria progresiv.

Iar ca și concluzie, oamenii ( necorporatiști, nerobotizați) ce vor supraviețui vor fi vînați și urmăriți foarte îndeaproape deoarece Elita nu va tolera noțiunea de LIBERTATE şi nici atunci când aceștia , ca hateri îşi vor lua lumea în cap. Nu vor exista  proiecte comun, ci doar planuri individuale. Fiecare pentru el…Iar pierderea verticalităţii  va proveni din lipsa noastră de dragoste faţă de pământul dăruit de Creator cât și de îndepărtarea de Adevăr şi de înţelegere a rostului.

Deznodământul lipsește dar acest lucru nu poate genera decât o anume stare de curiozitate necesară. Iar destinul tuturor celor amintiți în această fantastică călătorie variază și poate dispune de un set larg de interpretări prealabile, ce fac sau lipsesc voit din această creație!

Din aceste motive, fiecare poate să și alcătuiască finalul dorit. Sentimentele și trăirile fiecăruia sunt sau ar trebui să fie peste nivelul rațiunii. Numai în asemenea mod, apropierea sau depărtarea de alegorie poate produce un efect de transă, atît de necesar oricărui suflet!

Surse foto   google.com

 

 

.ecesa

Comentarii

Comentarii

Articole similare

Editia Digitala

Criteriul National prima pagina

EDITORIAL

U-NI-RE în cuget și în simțiri… EDITORIAL

danielmihai de prof.dr. Daniel Mihai

Tema unirii cu Basarabia este mai actuală și mai dorită ca oricând. Aceasta, datorită însemnătății sale deosebite suscită nenumărate discuții mai mult sau mai puțin aprinse. În special, în presa scrisă, subiectul este tratat în nota sferei de influență de care sau prin care se poate proba ori atașamentul față de culorile și legile acestui teritoriu blagoslovit de Dumnezeu ori unda de răutate vis a vis de cele menționate. De asemenea, ar trebui ca tocmai caracterul unificator să fie mai puternic decât orice fel de simbolistică istorică și de aceea disprețul și ducerea într-o accentuată stare de relativitate, de autentică degradare a tot ceea ce valorează ideea de românism amplifică starea de încordare,de neliniște atât de prezente în cele două state înrudite.În această ultimă și nedorită categorie se pot identifica destule articole asemănătoare unor mostre îmbibate de ură și venin ce frizează orice urmă de omenie sau de bun simț. Din respect făță de dumneavoastră și mai ales nedorind să nominalizez provocând polemică,am să mă abțin…Dar nu pot să-mi cenzurez o întrebare… Oare câtă dezinformare grosieră se poate ascunde în spatele acestor propagandiști de-a dreptul înfrățiți cu puterile străine,cu imperiile care mereu ne-au râvnit teritoriile și bogățiile de orice natură?De aceea nu pot să trec cu vederea și să uit mincinoasele mituri fabricate împotriva unirii care sunt de fapt niște teorii promovate, cu amatorism sau profesionalism, de cei care își manifestă constant antipatia faţă de procesul de reîntregire a ţării. Cu o retorică plină de ură, anumiți indivizi falsifică și denaturează adevărul istoric și chiar au nerușinarea să spună despre unirea Basarabiei cu România că „ar fi frumos, dar nu se poate” invocând, în acest sens, argumente de ordin economic sau strategic. Interesant e faptul că aceștia nu contrazic adevărul istoric și anume că Basarabia e parte a terioriului românesc. Mesajul lor induce mereu nesiguranţă și teamă, sugerând pericole majore precum instabilitatea economică, apariţia unei minorităţi incontrolabile sau a unei corupţii imposibil de eradicat. Ca și când acești propagandiști ar fi descoperit peste noapte secretul tinereţii fără bătrâneţii și al vieţii fără de moarte dublat de cel al guvernării fără de corupţie, ei influențează pe unii dintre noi la modul cel mai abject și care ține doar de negativitate. Au chiar unele pseudo- argumente care corelează problemele existente în societatea românească cu cele din Republica Moldova, de genul ”că România n-ar avea nevoie de o regiune săracă” . Cunoaștem bine că această stare de corupție endemică este generată de o clasă politică oligarhică, mult mai apropiată de modelul din Asia centrală decât de Europa. Dar,vă rog să fiți fără grijă deoarece domniile lor nu au contract permanent cu funcția și nu vor domni la infinit, așa cum li se pare… A sosit timpul ca să dăm dovezi că suntem înfrățiți, înrudiți, că suntem de același sânge și limbă cu verișorii de dincolo de Prut! Revenind la planul inițial,nu am dispoziția și nici timpul necesar de a demonta toate aceste pseudo-teorii, deoarece aceasta revine ca o datorie de onoare a istoricilor și diplomaților. Dar în cele ce urmează vă propun un exercițiu de imaginație. Acesta se realizează prin corelarea tuturor elementelor posibile care ar duce la acest eveniment cu profunde rezonanțe- UNIREA! De fapt, mai bine spus după reîntregirea, reunirea celor două state,altcumva vor fi parametrii,regulile, legile și automat nivelul de trai. Numai încercați să vă proiectați ideea conform căreia, Republica Moldova va face parte dintr-un stat integrat european, membru al NATO. Peste acestea, îndrăzniți să vă proiectați și imaginea unei justiții imparțiale, corecte ce se vor extinde ca model și peste Prut. Cu alte cuvinte, lucrurile pot evolua într-o direcție normală, firească.Totuși, filo-rușii nu se lasă și încetinesc acest proces. Mai e cazul să ne aducem aminte de „prietenia” și interesul Rusiei, care a încercat să blocheze eforturile Republicii Moldova în sensul integrării europene, aşa cum a procedat de altfel şi în cazul altor state din fosta Comunitate a Statelor Independente? De aceea, din dorința de a ne vedea visul împlinit,ar trebui să nu mai ezităm deloc și nici să luăm peste picior pe semenii care luptă,speră și cred în idealul acestei uniri, în cuget și în simțiri.......

citeste in continuare

REDACTIA

Director fondator: Daniel C. Iorgu

Redactor Sef: prof. dr. Daniel Mihai

Senior Editor: prof.univ. Mircea Vintilescu

Editorialist: Florin Budescu

Corespondent UK: Alina Pop

Corespondent Spania: Fabianni Belemuski

Fotoreporter: Daniel Paun

Reporter: Daniel Hintergraber

Redactori: Marian Nedelea, Gabriel Dumitru, Iulia Grajdieru, Elena Scripcaru

Disclaimer

Responsabilitatea juridica in cazul editorialelor/ articolelor redactate de invitatii permanenti sau invitatii speciali aparține în exclusivitate autorilor.

Dacă cineva se simte lezat într-un fel de vreun articol de pe acest website, poate trimite un drept la replică care va fi publicat în articolul respectiv.

CONTACT

CRITERIUL NATIONAL
Cotidian online de stiri si atitudine
ISSN 2393-4891
ISSN-L 2393-4891

Redactie: contact@criteriul.ro

Redactor Sef: daniel.mihai@criteriul.ro

Citeste si:

nationalul logo

Constanta Mea

Prahova Mea

Brasovul Meu