Criteriul National

La CNA Regina Maria va avea loc în luna mai un concurs național intitulat „Educație pentru Sănătate”, acreditat de MEN

La CNA Regina Maria va avea loc în luna mai un concurs național intitulat „Educație pentru Sănătate”, acreditat de MEN
ianuarie 18
16:33 2017

 

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN CONSTANŢA DIMPREUNĂ CU COLEGIUL NAŢIONAL DE ARTE REGINA MARIA CONSTANŢA ORGANIZEAZĂ CONCURSUL NAŢIONAL EDUCAŢIE PENTRU SĂNĂTATE, aflat la cea de-a șaptea ediție, programat între 26 și 28 mai 2017.

A

 

Eveniment propus pentru CAEN/CAER – MEN, 2017,

Domeniul ştiinţific

 

 

Organizatori şi parteneri:

 • Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa
 • Colegiul Naţional de Arte Regina Maria, Constanţa
 • Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană prin Biroul de Programe de Promovare a Sănătăţii şi Educaţie pentru Sănătate, Constanţa
 • Liceul Teoretic Ovidius, Constanţa
 • Colegiul Naţional Mihai Eminescu, Constanţa
 • Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân, Constanţa
 • Şcoala Gimnazială Remus Opreanu, Constanţa
 • Liceul de Arte Plastice Nicolae Tonitza, Bucureşti

 

Preşedinte de onoare – Prof. dr. Daniela Călugăru, inspector general MENCŞ

 

Data desfăşurării: 27 mai 2017, ora 10,00

 

Locaţie: Colegiul Naţional de Arte Regina Maria  Constanţa, Bdul Al. Lăpuşneanu, Nr. 11; tel/fax 0341/405829;  0241/636859; e-mail şcoală: cna.regina.maria@gmail.com

 

Persoană de contact la C.N.A. Regina Maria, Constanţa: prof. Victoria Dorobanţiu,  telefon: 0723069706; e-mail: dorobantiu.victoria@yahoo.com

 

Perioada de înscriere: 9-21 mai 2017, la adresa de e-mail: dianaadriana2003@yahoo.com, informatician Diana Adriana Irimia, tel. 0740058074, format excel.

Participanţi:

 • elevii claselor a VII-a şi a VIII-a la secţiunea ştiinţifică – gimnaziu;
 • elevii claselor a IX-a, a X-a şi a XI-a la secţiunea ştiinţifică – liceu;
 • elevii claselor VII –VIII şi IX-X-XI la secţiunea afiş;
 • elevii claselor II- VI la secţiunea fotografie;
 • elevi din clasa pregătitoare şi clasa I la secţiunea – colaj.

Important:

 • Concursul Naţional EPS  este propus pentru CAEN/CAER, 2017.
 • Se recomandă realizarea fazei judeţene a concursului pentru selecţia elevilor participanţi la secţiunea ştiinţifică.
 • Participarea elevilor nu este condiţionată de organizarea fazei judeţene a concursului sau de studierea opţionalului Educaţie pentru sănătate.
 • Pot participa, la secţiunea ştiinţifică, maximum 15 elevi din fiecare judeţ.
 • Elevii, din fiecare judeţ/unitate de învăţământ, sunt însoţiţi de cadre didactice care vor prezenta, în scris, acordul participării la concurs din partea şcolii, a părinţilor şi a Inspectoratului şcolar din judeţul respectiv.
 • Cheltuielile de transport, masă şi cazare la hotel se suportă de către fiecare participant (elevi, cadre didactice, părinţi).
 • Cadrele didactice şi elevii care doresc cazare la hotel – contra cost, sunt rugaţi să specifice acest lucru în adresa de înscriere.
 • Cazarea elevilor şi a cadrelor didactice se poate face şi la internate şcolare (la cerere),  şi, în măsura posibilităţilor – în funcţie de numărul elevilor înscrişi, va fi asigurată de organizatori. Detaliile privind cazarea se vor comunica participanţilor după finalizarea înscrierilor (la solicitarea participanţilor la adresa de email comunicată sau la telefon).
 • Toate activităţile se desfăşoară în data de 27 mai 2017 (sâmbătă), în intervalul orar 9,00-17,30, respectiv: concursul naţional – rezolvarea itemilor şi a probei de creaţie la secţiunea ştiinţifică, evaluarea testelor şi a probei de creaţie de către membrii comisiei; realizarea unei expoziţii cu lucrările din concurs, jurizarea afişelor, fotografiilor şi a colajelor; centralizarea şi comunicarea rezultatelor finale şi festivitatea de încheiere cu înmânarea diplomelor.
 • Participarea la secţiunile concursului (ştiinţifică, colaj, fotografie sau afiş) nu este în mod obligatoriu condiţionată de realizarea unei faze judeţene sau la nivel de şcoală.
 • Data de 26 mai 2017 (vineri), este rezervată pentru primirea şi cazarea participanţilor.
 • Toţi elevii vor primi Diplome de participare la Concursul Naţional Educaţie pentru Sănătate, Ediţia a VII-a, mai 2017, Constanţa, secţiunea ştiinţifică şi secţiunile Afiş, Fotografie şi Colaj.
 • Tema  pentru COLAJ/ Clasele 0 –I

Sunt un copil fericit, cresc sănătos!

 • Tema pentru FOTOGRAFIE / Clasele II – VI

Veselie, bucurie = Sănătate

 • Tema pentru AFIŞ/Clasele VII-VIII

Sunt un adolescent vesel şi sănătos!

 • Tema pentru AFIŞ/Clasele IX-XI

Veselie pentru sănătate!

 

Condiţii de realizare a afişului:

 • Tehnica: tempera, guaşe, acrilice, pastel, mixtă;
 • Dimensiunea afişului 42/60 (sau la alegere);
 • Participă la această secţiune elevii de la clasa a VII-a până la clasa a XI-a (VII-XI).

Condiţii de realizare a colajului:

 • Participă la această secţiune elevi de la clasa pregătitoare şi clasa I;
 • Lucrările vor fi realizate la şcoală, în echipă de 3 elevi, sub îndrumarea cadrului didactic;
 • Dimensiuni şi forme – foaie de bloc, format A4 sau la alegere.

Condiţii de realizare a fotografiei:

 • Participă la această secţiune elevi începând cu clasa a II-a până la clasa a VI (II-VI);
 • Lucrările sunt individuale;
 • Dimensiuni -15×20 sau la alegere.

 

Informaţii generale:

 • Toţi elevii vor primi Diplome de participare la Concursul Naţional Educaţie pentru Sănătate, Ediţia a VII-a, mai 2017, Constanţa.
 • Lucrările vor fi realizate în şcolile de provenienţă ale elevilor şi vor fi trimise prin poştă până la data de 21 mai 2017.
 • În plicul/coletul cu lucrări se va introduce şi un alt plic timbrat cu adresa completă de destinaţie (nume, prenume, şcoala, str…, nr.., localitate, judeţ, cod) pentru expedierea diplomei.
 • Lucrările (afiş, fotografie, colaj), trimise în plic/pachet vor avea înscrise pe verso: nume şi prenume autor/autori, clasa, şcoala, localitatea şi judeţul, titlul lucrării, nume profesor îndrumător, anul 2017; aceleaşi informaţii se trimit în format scris, tabelar, document distinct, şi pe email la adresa: dianaadriana2003@yahoo.com (cu diacritice).
 • Adresa de expediere: Colegiul Naţional de Arte Regina Maria Constanţa, Bulevardul Al. Lăpuşneanu, Nr. 11, Constanţa, judeţul Constanţa, Cod 900196, Concursul Naţional Educaţie pentru Sănătate, Victoria DOROBANŢIU.
 • Pentru orice informaţie suplimentară, vă rugam folositi adresa de email: victoria@yahoo.com mobil: 0723069706 sau dianaadriana2003@yahoo.com
 • La concursul de afişe pot participa atât elevii înscrişi la secţiunea ştiinţifică, cât şi elevii care nu fac deplasarea la Constanţa şi se înscriu numai la Concursul de afişe –situaţie în care lucrările lor sunt aduse la Constanţa de către profesorii însoţitori ai grupului de elevi din judeţul respectiv sau se trimit prin poştă (21.05.2017).

 

Stimaţi colegi, avem rugămintea să transmiteţi informaţiile privind organizarea şi desfăşurarea Concursului Naţional  -Educaţie pentru Sănătate, ediţia aVII-a, Constanţa, 27 mai 2017  tuturor celor interesați, în spiritul  respectării dreptului fiecărui copil / tânăr la un nivel de viaţă suficient pentru a permite dezvoltarea sa fizică, mentală, spirituală, morală şi socială.

 

Format de înscriere ( cu diacritice, times new roman, 12):

Unitatea de învăţământ, localitate, judeţ

……………………………………………..

Nr……./data…………

Obiect – Elevii participanţi la Faza Naţională a Concursului Educaţie pentru Sănătate, Ediţia aVII-a, Constanţa 27 mai 2017, secţiunea gimnaziu/ liceu/ AFIŞ/FOTOGRAFIE/COLAJ-tabel separat pentru fiecare nivel/secţiune

Nr.

crt.

 

Nume şi prenume elevi Clasa Unitatea de învăţământ/judeţ Nume şi prenume profesor îndrumător

mobil

email

Nume şi prenume profesor însoţitor

mobil

email

           

 Semnează: director şi profesor însoţitor

 

Format cazare elevi

Unitatea de învăţământ, localitate, judeţ

……………………………………………..

Nr……./data…………

Obiect – Cazarea elevilor participanţi la Consursul Naţional EPS – internat şcolar

Nr.

crt.

Nume şi

prenume elevi

Clasa Mobil Sexul Adresa Data

şi ora sosirii

Data

şi ora plecării

Mijloc

de transport

Semnează: director şi profesor însoţitor

 

Format cazare profesori

Unitatea de învăţământ, localitate, judeţ

……………………………………………..

Nr……./data…………

Obiect – Cazarea profesorilor participanţi la Consursul Naţional EPS – internat şcolar

Nr.

crt.

Nume şi prenume profesor îndrumător/ însoţitor Unitatea de învăţământ Mobil Sex Adresa Data

şi ora sosirii

Data

şi ora plecării

Mijloc

de transport

Semnează: director şi profesor îmsoţitor

 

 

Notă:

 • Se trimit tabele distincte pentru elevii claselor 0-I/ II-VI/VII-VIII şi IX-XI cu menţiunea: secţiunea concurs Afişe, Fotografie, Colaj sau secţiunea ştiinţifică-gimnaziu / liceu.
 • Toate tabelele solicitate pentru înscrierea la concurs şi cazare se trimit în format electronic, pe adresa de e-mail dianaadriana2003@yahoo.com, informatician Diana Adriana Irimia, tel. 0740058074, format excel,  respectând perioada de înscriere.
 • Adresele oficiale, semnate şi ştampilate, vor fi aduse de către profesorii care însoţesc elevii la data organizării concursului şi vor fi predate comisiei de organizare.
 • Profesorii care însoţesc elevii la concurs fac parte din comisie, în calitate de asistenţi-evaluatori şi vor primi documente doveditoare în acest sens.

Vă mulţumim.

TEMATICA pentru Concursul Naţional EPS 2017, secţiunea ştiinţifică:

 • clasele a VII-a şi a VIII-a, a IX-a, a X-a şi a XI-a –  Stil de viaţă sănătos – Un Ghid de Educaţie pentru Sănătate , Dr. Loti Popescu, 2010 –  integral.

Bibliografie:

Stil de viaţă sănătos – Un Ghid de Educaţie pentru Sănătate, Dr. Loti Popescu,  Editura Muntenia, Constanţa, 2010 (Ghidul se regăseşte în format pdf în anexă).

Tipuri / Număr de itemi

 • secţiunea gimnaziu: 50 de itemi, alegere simplă şi un subiect de creaţie (eseu pe o temă dată din bibliografie)
 • secţiunea liceu: 60 de itemi, alegere simplă şi un subiect de creaţie (eseu pe o temă dată din bibliografie).

Timp de rezolvare: 3 ore, din care 1 oră pentru eseu

Pentru informaţii suplimentare privind organizarea şi desfăşurarea concursului, vă rugam contactaţi:

 • prof. Adriana Popescu, inspector de specialitate biologie,  ISJ Constanţa tel. 0753063521, email: adisimxxl2006@yahoo.com
 • prof. Victoria Dorobanţiu,  Colegiul Național de Arte Regina Maria Constanţa, tel. 0723069706, email: dorobantiu.victoria@yahoo.com.
  Vă mulțumim și dorim mult succes participanților!

Prof. Mitrică Doiniţa,

 

Director, C.N.A.  Regina Maria,  Constanţa

 

Prof. Ivanciu Dorina,

 

Director adjunct, C.N.A. Regina Maria,  Constanţa

 

Prof. Adriana Popescu,

Inspector de specialitate ISJ Constanţa

Dr. Loti Popescu,

Master European Promovarea Sănătăţii şi

Educaţie pentu Sănătate, Şef BPPSEPS/DSPJ Constanţa

Prof. Victoria Dorobanţiu

Colegiul Naţional de Arte Regina Maria, Constanţa

 

Sursa foto www.cnareginamaria.ro

Redacţia ziarului Criteriul Naţional mulţumeşte tuturor organizatorilor cât şi celor care vor participa la acest concurs, susţinând demersul artistic!

 

 

Comentarii

Comentarii

Share

Despre autor

Daniel Mihai

Daniel Mihai

Doctor în Interpretare Muzicală, profesor titular la disciplina vioară a Catedrei de Corzi în cadrul Colegiului Național de Arte Regina Maria din Constanța

Articole similare

Editia Digitala

Criteriul National prima pagina

EDITORIAL

„Ţi-e milă? Ţi-am luat banii!…”- CONTRA-EDITORIAL

danielmihai de prof.dr. Daniel Mihai

Tristele amintiri au ajuns departe…De fapt, cu o anumită ritmicitate , indiferent de context omul are posibilitatea de a alege .

Iar, această posibilitate de a râde sau de a plânge ar trebui să nu ne-o cenzureze nimeni!

De cele mai multe ori, datorită „regulilor nescrise” ale acestei societăţi suntem puşi în faţa unor evenimente triste şi întunecate , dar comicul îşi face apariţia tocmai atunci când ne-am aştepta cel mai puţin.

De la o vreme încoace am tot scris pe diferite atitudini vis a vis de anumite aspecte ce m-au determinat să mă exprim în mai multe registre sufleteşti!

Dar acum e cu totul altă treabă…

Fără să aduc jigniri, situaţia în care se află românul este analizată în mod ironic.“Filantropica” reprezintă cea mai eficientă şi în acelaşi timp amuzantă metodă de a aduce în prim-plan ideea că “nu tot ceea ce pare este adevărat”.

Asemeni unei proiecţii video avem o sumendenie de întâmplări ce constituie o modalitate de a genera materiale de informare publică.

Modul în care noi, asemeni spectatorilor avem „şansa” de a privi lumea este oarecum influenţat de experienţele celor din trecut, deoarece astfel, participând în mod indirect la acţiunile personajelor, noi suntem publicul ce primeşte şi decodifică mesajul în mod diferit.

Replica cheie a lui Gheorghe Dinică (textier pentru cerşetori) :”Mâna întinsă care nu spune o poveste, nu primeşte pomană”, reprezintă fraza de bază a relaţiilor publice.

El este un portret „artistic”, machiavelic până la perfecțiune al diavolului ca show-man de geniu, care prin minciună şi înşelăciune a reuşit să ocupe o poziţie bună în societate. Această replică ar putea să-l includă, în cinismul ei şi pe artistul român care cerşeşte finanţare şi care va rămîne cu mîna întinsă, atâta timp cât nu găseşte o poveste captivantă...........

citeste in continuare

REDACTIA

Director fondator: Daniel C. Iorgu

Redactor Sef: prof. dr. Daniel Mihai

Senior Editor: prof.univ. Mircea Vintilescu

Editorialist: Florin Budescu

Corespondent UK: Alina Pop

Corespondent Spania: Fabianni Belemuski

Fotoreporter: Daniel Paun

Reporter: Daniel Hintergraber

Redactori: Marian Nedelea, Gabriel Dumitru, Iulia Grajdieru, Elena Scripcaru

Disclaimer

Responsabilitatea juridica in cazul editorialelor/ articolelor redactate de invitatii permanenti sau invitatii speciali aparține în exclusivitate autorilor.

Dacă cineva se simte lezat într-un fel de vreun articol de pe acest website, poate trimite un drept la replică care va fi publicat în articolul respectiv.

CONTACT

CRITERIUL NATIONAL
Cotidian online de stiri si atitudine
ISSN 2393-4891
ISSN-L 2393-4891

Redactie: contact@criteriul.ro

Redactor Sef: daniel.mihai@criteriul.ro

Citeste si:

nationalul logo