Criteriul National

Legea defăimării sociale cu explicaţii şi implicaţii! CONTRA- EDITORIAL

Legea defăimării sociale cu explicaţii şi implicaţii! CONTRA- EDITORIAL
februarie 10
10:05 2016

 Proiectul de lege care pedepseşte prin sancţiuni dure aşa numita „defăimare socială” semnat de preşedintele PSD, Liviu Dragnea a stârnit deja ample controverse în spaţiul public.De aceea, consultând mai multe surse şi totodată luând legătura cu mediul legislativ existent am alcătuit acest document ce se doreşte a fi doar o explicare a acestor termeni.

political-correctness_puppet

Fără a avea pretenţia că aş opera cu aceste cunoştinţe, aş dori ca acest material să fie înţeles şi clar pentru toată lumea, deoarece, documentarea personală a fost intermediată de către anumite persoane cu importanţă în sfera legislativă românească!

Aşadar, aşa cum aţi aflat ,în legea iniţiată de deputatul PSD Liviu Dragnea,defăimarea sociala este definită ca „fapta sau afirmaţia prin care o persoana este pusă în situaţie de inferioritate pe temeiul apartenenţei sale la un anumit grup social”, iar grupul social e definit drept „categorie de persoane care se disting din punct de vedere social prin una sau mai multe trăsături de gen, vârstă, rasă, religie, origine etnică, limba maternă, tradiţii culturale, apartenenţă politică, orientare sexuală, origine socială, avere, dizabilităţi, boala cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA”.

Totodată, acelaşi proiect propus şi adoptat cu o rapiditate uimitoare defineşte la articolele 1 :

 Demnitatea umană –” valoarea intrinsecă a oricărei ființe umane ce decurge din integritatea sa fizică și psihică și din capacitatea sa de a judeca și de a acționa în cadrul societății, după propriile alegeri indiferent de diferențele individuale sau de apartenența la un grup social”.

Toleranța – „manifestarea unui tratament egal față de orice persoană, indiferent de grupul social din care face parte, precum și respectarea oricărei forme de exprimare a identității de grup, în condițiile în care nu afectează siguranța națională, ordinea publică și bunele moravuri sau alte grupuri sociale .”

Incitarea la ură și discriminare socială – „incitarea publicului prin orice mijloace, la ură sau discriminare socială împotriva unui grup social”.

Reglementarea funcționării și atribuțiilor Departamentului pentru Promovarea Demnității Umane și Toleranței  va fi de fapt un organism specializat.

Am adus aceste inserturi din textul legii pentru a vă oferi o imagine totală. Totuşi, din cele mai vechi timpuri, aşa cum strămoşii , părinţii sau oamenii luminaţi din această ţară ne-au tot spus, am învăţat că demnitatea umană este un atribut esențial al condiției umane și indisolubil legată de ideea de protecție a drepturilor omului.

De aceea mi se pare incredibil cum ar fi dacă tocmai mult invocata demnitate umană  ar avea o definire din punct de vedere juridic pentru simplul motiv că înglobarea acestui concept într-o definiție ( cu atât mai mult una juridică), va avea ca efect limitarea demnității umane, nefiind posibil a putea defini demnitatea umană la fel cum nu poate fi definită exhaustiv condiția umană. Luând ca exemplu definiția de față, doar la o primă vedere, ea omite de o manieră discriminatorie persoanele cu dizabilități, neincluzându-le printre cele care se bucură de demnitate umană.

În ceea ce priveşte toleranţa,am apelat la consultarea DEX-ului ce indică din start atitudinea de superioritate pe care o denotă termenul. Să nu vă miraţi, dar acesta sugerează tocmai suportarea diferențelor deși e un factor deranjant!Astfel, în DEX -ul din anul 2009 termenul de a tolera este sinonim cu a îngădui, a permite o situație, un fapt (nepermis); a trece cu vederea, a admite, a suporta.

Iar invocarea cu celeritate a termenului și în niciun caz evaluarea acelor lucruri care ne diferențiază ca fiind la fel de bune sau valoroase, în această ipoteză, manifestă toleranță. Definiția dată toleranței nu are nicio legătură cu bunul simț democratic. Este deosebit de ambiguu şi e greu să ne imaginăm manifestări ale identității de grup în contextul nediscriminării și egalității care să aducă atingere siguranței naționale, ordinii publice și bunelor moravuri, decât eventual în mentalitatea unei dictaturii totalitare sau național-comuniste ce nivelează,omogenizează minorități, cu precădere cele naționale.

În ceea ce priveşte incitarea la ură şi discriminarea socială, din Codul penal,conținutul ce se vrea a fi reglementat este de asemenea  acoperit prin Art. 15 al OG 137/2000 pentru sfera civil/contravențională, și de Art. 369 Cod penal.

Iar ceea ce pare exotic este tocmai alăturarea termenului de “social” ce crează o confuzie nepermisă pentru un concept esențial în protecția drepturilor omului are toate șansele să devină complet inoperabil, orice astfel de incitare având toate condițiile de a fi inclusă doar sub definiția din proiectul legislativ.

Iarr acel A departament pentru Promovarea Demnității Umane și Toleranței va fi de fapt un organism aparent nesubordonat nimănui, în care membrii viitorului Colegiu Director vor fi posibil numiţi în fapt, pe criterii politice, dintre membrii diferitelor partide. Departamentul dublează atribuțiile  în materia nediscriminării pe care proiectul de lege o numește defăimare socială și-i dă o definiție profund precară.

Tot aceştia vor avea forţa şi puterea de a aplica sancțiuni aparent prin constatare . Totuşi, pentru un profan ca mine,nu este clar cine ar fi agenții constatatori prevăzuți la Art 19, aliniatul 3 al proiectului pe care o puteţi consulta chiar aici .

Dar cred că este destul de clar că departamentul va aplica sancțiunile, ca și când discriminarea ar fi o faptă obișnuită pentru o contravenție de care poţi fi “controlat”… conform proiectului actual, și nu ca şi cum ar fi o procedură adversarială, în care fiecare parte trebuie să aibă dreptul să-și expună punctul de vedere…

Luând ca exemplu libertatea de exprimare la modul general ce ar trebui protejată când e vorba de grupuri minoritare, CEDO a stabilit încă din anul 1976 standardul de interpretare în cazul în care se poate ajunge la un așa-zis “conflict de drepturi”: “Libertatea de exprimare constituie unul dintre fundamentele esențiale ale unei societăți [democratice], una dintre condițiile de bază pentru progresul acesteia, și pentru dezvoltarea fiecărei persoane. Sub limitele paragrafului 2 al Articolului 10 [al Convenției Europene a Drepturilor Omului], este aplicabilă nu doar ‘informațiilor’ sau ‘ideilor’ exprimate în mod favorabil, sau considerate inofensive sau privite cu indiferență, ci și acelora care ofensează, șochează sau deranjează Statul sau orice sector al populației.” (Handyside v. Regatul Unit, Decizie din 7 decembrie 1976, § 49)

În opinia tuturor, legea lui Dragnea limitează libertatea de exprimare şi surprinde, în contextul în care vine după abrogarea celebrului art. 276 din Codul Penal care punea botniţă avocaţilor şi jurnaliştilor referitor la problemele din justiţie. Acum, tocmai se creează acel cadru legal în care să fie pedepsită, penalizată libertatea de opinii iar  ameninţarea pentru criticii sistemului social este extinsă.

Vreau să vă reamintesc că această viitoare lege prevede ca Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune să includă în grila de programe emisiuni pentru promovarea toleranţei faţă de diferenţele de grup, ce vor reprezenta minim 1% din totalul timpului de emisie, al fiecărui post de televiziune sau de radio pe care îl au în administrare.

Tot domnul Dragnea propune ca masterul didactic pentru formarea iniţială în vederea ocupării funcţiilor didactice din învăţământul preuniversitar să cuprindă cel puţin un curs obligatoriu privind principiile pentru promovarea demnităţii umane şi toleranţei faţă de diferenţele de grup prin activitatea educaţională şi regulile de soluţionare a cazurilor de discriminare, iar fişa de evaluare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar să includă cel puţin un criteriu de performanţă privind promovarea demnităţii umane şi a toleranţei în activitatea didactică.

Şi PE FINAL VĂ LAS cu cifrele care vor ajuta „defăimarea socială” (ATENŢIE, A NU SE CITI ÎN NICIO NOTĂ IRONICĂ!!! )să dispară pe de-ntregul…Nu de alta, dar un cuantum de amenzi cuprins de la 1.000 la 30.000 lei dacă vizează o persoană fizică, respectiv cu amendă de la 2.000 la 60.000 lei, dacă vizează un grup social sunt motive întemeiate de a …sta liniştiţi „la locurile noastre!”

 

Sursa foto www.cuvantul-ortodox.ro

 

 

Comentarii

Comentarii

Articole similare

Editia Digitala

Criteriul National prima pagina

EDITORIAL

U-NI-RE în cuget și în simțiri… EDITORIAL

danielmihai de prof.dr. Daniel Mihai

Tema unirii cu Basarabia este mai actuală și mai dorită ca oricând. Aceasta, datorită însemnătății sale deosebite suscită nenumărate discuții mai mult sau mai puțin aprinse. În special, în presa scrisă, subiectul este tratat în nota sferei de influență de care sau prin care se poate proba ori atașamentul față de culorile și legile acestui teritoriu blagoslovit de Dumnezeu ori unda de răutate vis a vis de cele menționate. De asemenea, ar trebui ca tocmai caracterul unificator să fie mai puternic decât orice fel de simbolistică istorică și de aceea disprețul și ducerea într-o accentuată stare de relativitate, de autentică degradare a tot ceea ce valorează ideea de românism amplifică starea de încordare,de neliniște atât de prezente în cele două state înrudite.În această ultimă și nedorită categorie se pot identifica destule articole asemănătoare unor mostre îmbibate de ură și venin ce frizează orice urmă de omenie sau de bun simț. Din respect făță de dumneavoastră și mai ales nedorind să nominalizez provocând polemică,am să mă abțin…Dar nu pot să-mi cenzurez o întrebare… Oare câtă dezinformare grosieră se poate ascunde în spatele acestor propagandiști de-a dreptul înfrățiți cu puterile străine,cu imperiile care mereu ne-au râvnit teritoriile și bogățiile de orice natură?De aceea nu pot să trec cu vederea și să uit mincinoasele mituri fabricate împotriva unirii care sunt de fapt niște teorii promovate, cu amatorism sau profesionalism, de cei care își manifestă constant antipatia faţă de procesul de reîntregire a ţării. Cu o retorică plină de ură, anumiți indivizi falsifică și denaturează adevărul istoric și chiar au nerușinarea să spună despre unirea Basarabiei cu România că „ar fi frumos, dar nu se poate” invocând, în acest sens, argumente de ordin economic sau strategic. Interesant e faptul că aceștia nu contrazic adevărul istoric și anume că Basarabia e parte a terioriului românesc. Mesajul lor induce mereu nesiguranţă și teamă, sugerând pericole majore precum instabilitatea economică, apariţia unei minorităţi incontrolabile sau a unei corupţii imposibil de eradicat. Ca și când acești propagandiști ar fi descoperit peste noapte secretul tinereţii fără bătrâneţii și al vieţii fără de moarte dublat de cel al guvernării fără de corupţie, ei influențează pe unii dintre noi la modul cel mai abject și care ține doar de negativitate. Au chiar unele pseudo- argumente care corelează problemele existente în societatea românească cu cele din Republica Moldova, de genul ”că România n-ar avea nevoie de o regiune săracă” . Cunoaștem bine că această stare de corupție endemică este generată de o clasă politică oligarhică, mult mai apropiată de modelul din Asia centrală decât de Europa. Dar,vă rog să fiți fără grijă deoarece domniile lor nu au contract permanent cu funcția și nu vor domni la infinit, așa cum li se pare… A sosit timpul ca să dăm dovezi că suntem înfrățiți, înrudiți, că suntem de același sânge și limbă cu verișorii de dincolo de Prut! Revenind la planul inițial,nu am dispoziția și nici timpul necesar de a demonta toate aceste pseudo-teorii, deoarece aceasta revine ca o datorie de onoare a istoricilor și diplomaților. Dar în cele ce urmează vă propun un exercițiu de imaginație. Acesta se realizează prin corelarea tuturor elementelor posibile care ar duce la acest eveniment cu profunde rezonanțe- UNIREA! De fapt, mai bine spus după reîntregirea, reunirea celor două state,altcumva vor fi parametrii,regulile, legile și automat nivelul de trai. Numai încercați să vă proiectați ideea conform căreia, Republica Moldova va face parte dintr-un stat integrat european, membru al NATO. Peste acestea, îndrăzniți să vă proiectați și imaginea unei justiții imparțiale, corecte ce se vor extinde ca model și peste Prut. Cu alte cuvinte, lucrurile pot evolua într-o direcție normală, firească.Totuși, filo-rușii nu se lasă și încetinesc acest proces. Mai e cazul să ne aducem aminte de „prietenia” și interesul Rusiei, care a încercat să blocheze eforturile Republicii Moldova în sensul integrării europene, aşa cum a procedat de altfel şi în cazul altor state din fosta Comunitate a Statelor Independente? De aceea, din dorința de a ne vedea visul împlinit,ar trebui să nu mai ezităm deloc și nici să luăm peste picior pe semenii care luptă,speră și cred în idealul acestei uniri, în cuget și în simțiri.......

citeste in continuare

REDACTIA

Director fondator: Daniel C. Iorgu

Redactor Sef: prof. dr. Daniel Mihai

Senior Editor: prof.univ. Mircea Vintilescu

Editorialist: Florin Budescu

Corespondent UK: Alina Pop

Corespondent Spania: Fabianni Belemuski

Fotoreporter: Daniel Paun

Reporter: Daniel Hintergraber

Redactori: Marian Nedelea, Gabriel Dumitru, Iulia Grajdieru, Elena Scripcaru

Disclaimer

Responsabilitatea juridica in cazul editorialelor/ articolelor redactate de invitatii permanenti sau invitatii speciali aparține în exclusivitate autorilor.

Dacă cineva se simte lezat într-un fel de vreun articol de pe acest website, poate trimite un drept la replică care va fi publicat în articolul respectiv.

CONTACT

CRITERIUL NATIONAL
Cotidian online de stiri si atitudine
ISSN 2393-4891
ISSN-L 2393-4891

Redactie: contact@criteriul.ro

Redactor Sef: daniel.mihai@criteriul.ro

Citeste si:

nationalul logo

Constanta Mea

Prahova Mea

Brasovul Meu