Criteriul National

Teorema despre un proiect interesant-NAȚIONALIZAREA BNR!

Teorema despre un proiect interesant-NAȚIONALIZAREA BNR!
februarie 05
20:54 2016

AVERTISMENT!

Redacția ziarului nostru invocă articolul numărul 30 din Constituție ce precizează clar că libertatea de exprimare a gândurilor, a opiniilor sau a credinţelor şi libertatea creaţiilor de orice fel, prin viu grai, prin scris, prin imagini, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public sunt inviolabile.Iar cenzura de orice fel este interzisă.

keep

 

INTRODUCERE

Majoritatea cititorilor noștri au impresia că administratia trăiește din TAXE ȘI IMPOZITE! De ceva vreme, membrii acestui ziar independent de opinie și atitudine au tot lansat idei grupate pe teme economice în care am dorit să arătăm cum anume ne situăm la capitolul -„Taxe și impozite abuzive!”

Întrucât în noul tip de organizare feudalist care se numește acum mai nou…liberalism,Statul este considerat un slab administrator, consecința logică ar fi  privatizarea (adică cedarea) bunurilor și resurselor ce aparțin poporului către niște mâini străine!

Banca Naţională a României (BNR) este autoritatea de supraveghere și rezoluție care va implementa Directiva BRRD.

Putem sa vă spunem că directiva BRRD asigură autorităților naționale instrumentele și competențele necesare pentru a atenua și gestiona pericolul ca o bancă să intre faliment.Obiectivul este acela ca băncile aflate pe punctul de a deveni insolvente să poată fi restructurate fara a se folosi fondurile publice strânse de la plătitorii de taxe. În schimb, acționarii și creditorii băncilor vor fi cei care vor suporta costurile salvării unei bănci, printr-un mecanism tip „bail-in”.

BNR va putea confisca, prin așa-zisa procedura de bail-in (recapitalizare internă), depozitele negarantate cu valori de peste 100.000 de euro deținute de populație sau firme la o bancă în pericol de faliment, dar nu și împrumuturile pe care ea însăși le-a acordat respectivei bănci în cadrul operațiunilor tip repo, garantate cu titluri de stat.

Oamenii nu știu că BNR este de fapt ceva privat acționat din exterior. Tot oamenii acceptă orice curs vrea un guvernator ca domnul Mugur Isărescu
Tot noi acceptăm faptul ca BNR să facă profituri de peste 60 de miliarde de euro anual și nu știm nimic despre asta
De ce oamenii nu cer NAȚIONALIZAREA BNR și A MIJLOACELOR DE PLATĂ, mai bine zis  ELIBERAREA LEULUI ?

IPOTEZA

Să încercăm să vă răspundem…Fără să exagerăm sau să jignim,am luat legătură cu un consultant,un bun prieten ce a lucrat în cadrul BNR.El ne-a furnizat amănunte și totodată ne-a demonstrat că de la sine știut BNR are o armată imensă de jurnaliști-propagandiști care spală creierele oamenilor non-stop!

Fără să braveze,la insistențele noastre ne-a mai arătat un posibil model de eliberare de sub sclavia agresivă a noilor cămătari mondiali.
Acceptați faptul că în această ţară ce a fost rapid transformată în colonie, banii sunt emiși de către un GRUP INFRACȚIONAL PLANETAR și sunt purtători de camătă! Acest mecanism simplu de ÎNDATORARE LA INFINIT face ca de cel puțin 400 de ani PLANETA SĂ NU FIE LIBERĂ!O singură discuție este relevantă pentru orice român: LUPTA DE ELIBERARE NAȚIONALĂ și primul pas este NAȚIONALIZAREA MIJLOACELOR DE PLATĂ!

Statul de drept practic nu are vreun drept de a TIPĂRI BANI și nici RESURSE pe care să le vândă, fiind OBLIGAT să se ÎMPRUMUTE cu CAMĂTĂ de la UNICUL PRODUCĂTOR AUTORIZAT DE BANI DE PE PLANETĂ!

Unicul producător autorizat de bani de pe planetă este un GRUP CRIMINAL ORGANIZAT care prin metode infracționale a reușit acapararea tuturor resurselor,activelor din toate țările.Iar consecința este cât se poate de logică…SECTORUL PUBLIC practic trăiește PE CREDIT! SECTORUL PRIVAT trăiește tot pe CREDIT!

Datorită faptului că DOBÂNDA (CAMĂTA) nu e niciodată TIPĂRITĂ FIZIC iar SERVITORII CĂMĂTARILOR DE BANI (Băncile COMERCIALE) au dreptul legal să crediteze de zece (s-a ajuns chiar la de 300 )ori  mai mult decât MASA FIZICĂ DE BANI EXISTENTĂ, CREDITUL NICIODATĂ NU POATE FI ACHITAT! Și dacă s-ar confisca toți BANII de pe PIAȚĂ , CREDITUL PRIVAT și PUBLIC nu POT FI ACHITATE INTEGRAL…

Acesta este MECANISMUL SIMPLU și la VEDERE al IMPERIULUI GLOBALISTO-SIONIST cu care cetățenii planetei sunt aflați în STARE DE SCLAVIE! SINGURA CALE DE VINDECARE ȘI DE IEȘIRE DIN ACEST CANCER este ELIBERAREA NAȚIONALĂ a tuturor popoarelor și REVENIREA LA STAREA DE SUVERANITATE COMPLETĂ!

bnr

SOLUȚIA

Starea de SUVERANITATE COMPLETĂ se  poate obține prin 3 acțiuni SIMULTANE:
1) NAȚIONALIZAREA EMITERII ȘI DISTRIBUȚIEI DE MIJLOACE DE PLATĂ și desființarea pentru totdeauna a monopolului privat .
2) NAȚIONALIZAREA ACTIVELOR si RESURSELOR existente pe teritoriul oricărei țări ca expresie a SUVERANITĂȚII.
3) Reinstaurarea unei alte forme de guvernamant prin REDISTRIBUIREA RESURSELOR într-un mod ECHITABIL și UMAN! EGALIZAREA nu se face în jos la sărăcie ci în sus unde trebuie să evolueze orice națiune!

Este posibilă libertatea de exprimare și diversitatea de opinie atât timp cât aceasta nu produce DISTRUGEREA SUVERANITĂȚII STATALE a unei națiuni!Este posibil ca oamenii să voteze  și să aibă un cuvânt de spus în chestiunile care îi privesc direct!Tot aşa, este posibilă inițiativa privată!

Noua formă de guvernământ poate conduce IMEDIAT la dezvoltare economică și prosperitate!Schimbarea în bine pe care și-o dorește orice român se va produce când la fiecare colț de stradă, în fiecare cârciumă, scară de bloc, autobuz, troleibuz sau altceva, la orice benzinărie, saormerie sau frizerie oamenii vor avea pe buze DOUĂ CUVINTE: NAȚIONALIZAREA BNR !

nationalizarea-bancii-

CADRUL LEGISLATIV OBEDIENT

Deputații au adoptat mai multe amendamente și completări propuse de BNR la forma inițială a legii prezentată de Ministerul Finanțelor.

Articolul 7 al legii a adus o completare „necesară pentru clarificarea considerentelor de ordine publică care stau la baza aplicării instrumentelor de rezoluție”.

Completarea prevede urmatoarele: „Instrumentele de rezoluție ocrotesc interesul public de apărare a stabilității financiare și se aplică atunci când sunt necesare pentru atingerea  obiectivelor rezoluției, respectiv când instituția nu poate fi lichidată în conformitate cu procedura obișnuită de insolvență, deoarece acest lucru ar putea destabiliza sistemul financiar.”

Articolul 8 prevedea următoarele:”Membrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României, membrii Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară, şi personalul acestora însărcinat să exercite atribuţii în baza prezentei legi răspund civil pentru îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii cu rea-credință sau neglijență gravă a acestor atribuții.”

Amendamentul adoptat :”Dispozițiile art.25 alin.(3) şi (4) din Legea nr.312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României sunt aplicabile în mod corespunzător în ceea ce privește regimul răspunderii autorității de rezoluție, a personalului său și a oricărei persoane care acționează conform legii sub controlul acestei autorități pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute de prezenta lege.”

Art. 25 alin. (3) din Legea nr.312/2004 prevede urmatoarele:

„Membrii Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României şi personalul acesteia, însărcinat să exercite atribuţii de supraveghere prudenţială, nu răspund civil sau penal, după caz, dacă instanţele judecătoreşti constată îndeplinirea sau omisiunea îndeplinirii de către aceste persoane, cu bună-credinţă şi fără neglijenţă, a oricărui act sau fapt în legătură cu exercitarea, în condiţiile legii, a atribuţiilor de supraveghere prudenţială.”

Aliniatul (4) prevede urmatoarele: „Cheltuielile de judecată ocazionate de procedurile judiciare iniţiate împotriva persoanelor prevăzute la alin. (3) se suportă de Banca Naţională a României.”

CONCLUZIA

Cu alte cuvinte, persoanele din conducerea BNR vor fi absolvite de răspunderea civilă sau penală, daca o instanță judecătorească va constata ca aceștia au acționat cu bună-credinţă şi fără neglijenţă, indiferent de modul in care și-au dus la îndeplinire atribuțiile, chiar daca au făcut vreo greșeală.

Din motive întemeiate și lesne de înțeles,cu speranța că ați priceput atât teorema cât mai ales complicatul mediu rconomic,încheiem aici acest document,nu înainte de a vă mulțumi.

Faptul că acest interlocutor a dorit să-și păstreze anonimatul este singura formă posibilă de rezistență în fața acestei spinoase probleme.

Redacţia ziarului Criteriul Naţional

Sursa foto : http://www.univ-stickers-muraux.fr/, www.nineoclock.roagora.md

 

Comentarii

Comentarii

Articole similare

Editia Digitala

Criteriul National prima pagina

EDITORIAL

U-NI-RE în cuget și în simțiri… EDITORIAL

danielmihai de prof.dr. Daniel Mihai

Tema unirii cu Basarabia este mai actuală și mai dorită ca oricând. Aceasta, datorită însemnătății sale deosebite suscită nenumărate discuții mai mult sau mai puțin aprinse. În special, în presa scrisă, subiectul este tratat în nota sferei de influență de care sau prin care se poate proba ori atașamentul față de culorile și legile acestui teritoriu blagoslovit de Dumnezeu ori unda de răutate vis a vis de cele menționate. De asemenea, ar trebui ca tocmai caracterul unificator să fie mai puternic decât orice fel de simbolistică istorică și de aceea disprețul și ducerea într-o accentuată stare de relativitate, de autentică degradare a tot ceea ce valorează ideea de românism amplifică starea de încordare,de neliniște atât de prezente în cele două state înrudite.În această ultimă și nedorită categorie se pot identifica destule articole asemănătoare unor mostre îmbibate de ură și venin ce frizează orice urmă de omenie sau de bun simț. Din respect făță de dumneavoastră și mai ales nedorind să nominalizez provocând polemică,am să mă abțin…Dar nu pot să-mi cenzurez o întrebare… Oare câtă dezinformare grosieră se poate ascunde în spatele acestor propagandiști de-a dreptul înfrățiți cu puterile străine,cu imperiile care mereu ne-au râvnit teritoriile și bogățiile de orice natură?De aceea nu pot să trec cu vederea și să uit mincinoasele mituri fabricate împotriva unirii care sunt de fapt niște teorii promovate, cu amatorism sau profesionalism, de cei care își manifestă constant antipatia faţă de procesul de reîntregire a ţării. Cu o retorică plină de ură, anumiți indivizi falsifică și denaturează adevărul istoric și chiar au nerușinarea să spună despre unirea Basarabiei cu România că „ar fi frumos, dar nu se poate” invocând, în acest sens, argumente de ordin economic sau strategic. Interesant e faptul că aceștia nu contrazic adevărul istoric și anume că Basarabia e parte a terioriului românesc. Mesajul lor induce mereu nesiguranţă și teamă, sugerând pericole majore precum instabilitatea economică, apariţia unei minorităţi incontrolabile sau a unei corupţii imposibil de eradicat. Ca și când acești propagandiști ar fi descoperit peste noapte secretul tinereţii fără bătrâneţii și al vieţii fără de moarte dublat de cel al guvernării fără de corupţie, ei influențează pe unii dintre noi la modul cel mai abject și care ține doar de negativitate. Au chiar unele pseudo- argumente care corelează problemele existente în societatea românească cu cele din Republica Moldova, de genul ”că România n-ar avea nevoie de o regiune săracă” . Cunoaștem bine că această stare de corupție endemică este generată de o clasă politică oligarhică, mult mai apropiată de modelul din Asia centrală decât de Europa. Dar,vă rog să fiți fără grijă deoarece domniile lor nu au contract permanent cu funcția și nu vor domni la infinit, așa cum li se pare… A sosit timpul ca să dăm dovezi că suntem înfrățiți, înrudiți, că suntem de același sânge și limbă cu verișorii de dincolo de Prut! Revenind la planul inițial,nu am dispoziția și nici timpul necesar de a demonta toate aceste pseudo-teorii, deoarece aceasta revine ca o datorie de onoare a istoricilor și diplomaților. Dar în cele ce urmează vă propun un exercițiu de imaginație. Acesta se realizează prin corelarea tuturor elementelor posibile care ar duce la acest eveniment cu profunde rezonanțe- UNIREA! De fapt, mai bine spus după reîntregirea, reunirea celor două state,altcumva vor fi parametrii,regulile, legile și automat nivelul de trai. Numai încercați să vă proiectați ideea conform căreia, Republica Moldova va face parte dintr-un stat integrat european, membru al NATO. Peste acestea, îndrăzniți să vă proiectați și imaginea unei justiții imparțiale, corecte ce se vor extinde ca model și peste Prut. Cu alte cuvinte, lucrurile pot evolua într-o direcție normală, firească.Totuși, filo-rușii nu se lasă și încetinesc acest proces. Mai e cazul să ne aducem aminte de „prietenia” și interesul Rusiei, care a încercat să blocheze eforturile Republicii Moldova în sensul integrării europene, aşa cum a procedat de altfel şi în cazul altor state din fosta Comunitate a Statelor Independente? De aceea, din dorința de a ne vedea visul împlinit,ar trebui să nu mai ezităm deloc și nici să luăm peste picior pe semenii care luptă,speră și cred în idealul acestei uniri, în cuget și în simțiri.......

citeste in continuare

REDACTIA

Director fondator: Daniel C. Iorgu

Redactor Sef: prof. dr. Daniel Mihai

Senior Editor: prof.univ. Mircea Vintilescu

Editorialist: Florin Budescu

Corespondent UK: Alina Pop

Corespondent Spania: Fabianni Belemuski

Fotoreporter: Daniel Paun

Reporter: Daniel Hintergraber

Redactori: Marian Nedelea, Gabriel Dumitru, Iulia Grajdieru, Elena Scripcaru

Disclaimer

Responsabilitatea juridica in cazul editorialelor/ articolelor redactate de invitatii permanenti sau invitatii speciali aparține în exclusivitate autorilor.

Dacă cineva se simte lezat într-un fel de vreun articol de pe acest website, poate trimite un drept la replică care va fi publicat în articolul respectiv.

CONTACT

CRITERIUL NATIONAL
Cotidian online de stiri si atitudine
ISSN 2393-4891
ISSN-L 2393-4891

Redactie: contact@criteriul.ro

Redactor Sef: daniel.mihai@criteriul.ro

Citeste si:

nationalul logo

Constanta Mea

Prahova Mea

Brasovul Meu