Criteriul National

Un nou cod de etică pentru profesorii din învățământul preuniversitar a fost lansat în discuție publică

Un nou cod de etică pentru profesorii din învățământul preuniversitar a fost lansat în discuție publică
decembrie 21
08:07 2016

Profesorii nu vor mai avea voie să ofere meditaţii private contra cost elevilor de la clasele la care predau. Acest lucru se va întâmpla dacă va intra în vigoare proiectul Codului de etică din învăţământul preuniversitar care a fost pus în dezbatere publică de către Ministerul Educaţiei.

658x0_etica

În proiectul Codului de etică pentru învățământul preuniversitar, aflate în dezbatere la Ministerul Educatiei, le va fi interzis profesorilor orice activitate care ar putea să ducă la fapte de corupție. Traficul de influență și favoritismul în procesul de evaluare la clasa sunt de asemenea interzise, iar profesorii nu-i pot amenința pe elevi să le facă anumite servicii sau să le ofere cadouri, conform prevederilor din proiectul inițiat de minister.

Vechiul codul de etică preciza ca fiind interzis colectarea de fonduri de la elevi sau de la părinții acestora pentru cadouri sau pentru protocolul destinat cadrelor didactice implicate în organizarea și desfășurarea examenelor și evaluarilor naționale, olimpiadelor și altor concursuri școlare.

Ministerul Educaţiei a lansat de ieri 20 Decembrie  în dezbatere publică Codul de etică din învăţământul preuniversitar, care prevede o serie de norme de conduită pentru profesori. Documentul stabileşte un set de valori şi principii privind imparţialitatea, moralitatea, interesul superior al elevului, onestitatea, corectitudinea intelectuală, toleranţă şi autoexigenţă în exercitarea profesiei. În plus, în relaţiile cu elevii, profesorii vor avea obligaţia de a elimina orice activitate care generează corupţie, cum ar fi fraudarea examenelor, solicitarea sau acceptarea unor sume de bani sau cadouri în vederea unui tratament preferenţial ori sub ameninţarea cu sancţiuni.

De asemenea, va fi interzis traficul de influenţă, „favoritismul sau oferirea de meditaţii contra cost, cu propriii educabili, prin constrângere”, dar şi hărţuirea sexuală a elevilor, sau relaţiile sexuale cu aceştia, arată documentul Ministerului Educaţiei.  Totodată, profesorilor le va fi interzis să le impună copiilor să cumpere materiale didactice.   Codul de etică este în dezbatere publică până pe 17 februarie, iar toţi cei interesaţi pot transmite sugestii pe adresa de e-mail dezbateripublice@edu.gov.ro.

„Realitatea este că nu există un Cod de etică pentru învăţământ şi că el trebuie elaborat, dar demersul de consultare publică porneşte de la propunerea Consiliului Naţional de Etică care are printre atribuţii şi această chestiune, potrivit Legii Educaţiei. E un document clar perfectibil. Ministerul va organiza diferite dezbateri la care vor participa eticieni, reprezentanţi ai mediului preuniversitar, părinţi, elevi, societatea civilă, actori cu expertiză şi direct interesaţi. Trebuie să coaguleze cea mai bună expertiză pentru a avea un Cod de etică eficient şi aplicabil, dar trebuie, totodată, să dea libertatea unităţilor de învăţământ să îşi facă propriile coduri de etică. E un punct de pornire“, a explicat purtătorul de cuvânt al Ministerului Educaţiei, Mirabela Amarandei.

Profesorul trebuie să ţină cont de următoarele valori şi principii prevăzute în codul de etică propus de Ministerul Educaţiei:

— imparțialitate și obiectivitate — independență și libertate profesională — responsabilitate morală, socială și profesională — integritate morală și profesională — confidențialitate și respectul pentru sfera privată — primatul interesului public — respectarea și promovarea interesului superior al educabilului — respectarea legislației generale și a celei specifice domeniului — respectarea autonomiei personale — onestitate și corectitudine intelectuală — atitudine decentă și echilibrată — toleranță și încurajarea diversității — autoexigență în exercitarea profesiei — interes și responsabilitate în raport cu propria formare profesională, în creșterea calității activității didactice și a prestigiului unității/instituției de învățământ preuniversitar, precum și a specialității/domeniului în care își desfășoară activitatea — implicare în democratizarea societății. În relațiile cu educabilii, personalul didactic are obligația de a cunoaște, a respecta și aplica un set de norme de conduită pentru

1. Ocrotirea sănătății fizice, psihice și morale a educabililor prin: — supravegherea pe parcursul activităților desfășurate în unitatea de învățământ, cât și în cadrul celor organizate de unitatea de învățământ în afara acesteia — monitorizarea, semnalizarea și interzicerea agresiunilor verbale și/sau fizice și a tratamentelor umilitoare/degradante asupra educabililor — asigurarea protecției fiecărui educabil, prin denunțarea formelor de violență verbală/fizică exercitate asupra acestora, a oricărei forme de discriminare, abuz, neglijență sau de exploatare a acestora, în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare — combaterea oricăror forme de abuz — interzicerea hărțuirii sexuale și a relațiilor sexuale cu educabilii.

2. Eliminarea oricăror activități care generează corupție: — fraudarea examenelor; — solicitarea, acceptarea sau colectarea de către personalul didactic a unor sume de bani, cadouri sau prestarea anumitor servicii de interes privat pentru cadrul didactic, în vederea beneficierii de către educabili de tratament preferențial ori sub amenințarea unor sancțiuni, de orice natură ar fi acestea; — traficul de influență şi favoritismul; — oferirea de meditații contra cost, cu proprii educabili, prin constrângere;

3. Asigurarea egalității de șanse și promovarea principiilor educației incluzive;

4. Susținerea demnității și recunoașterea meritului personal al fiecărui educabil. În exercitarea activităților şcolare și extrașcolare, personalului didactic îi este interzis: — să folosească dotările și baza materială din spațiile de învățământ în vederea obținerii de beneficii financiare personale directe sau indirecte — să folosească, să producă sau să distribuie materiale pornografice scrise, audio ori vizuale — să organizeze activități care pot pune în pericol vădit siguranța și securitatea educabililor sau a altor persoane aflate în incinta unității/instituției de învățământ — să consume substanțe psihotrope, etnobotanice și/sau alcool — să încurajeze consumul de substanțe psihotrope, etnobotanice si alcool de către educabili — să organizeze pariuri şi jocuri de noroc.
cod

Sursa foto : Timpul

Sinteză realizată de catre Prof. Dr. Daniel Mihai, CNA Regina Maria Constanța, redactor șef al ziarului Criteriul Național

Comentarii

Comentarii

Despre autor

Daniel Mihai

Daniel Mihai

Doctor în Interpretare Muzicală, profesor titular la disciplina vioară a Catedrei de Corzi în cadrul Colegiului Național de Arte Regina Maria din Constanța

Articole similare

Editia Digitala

Criteriul National prima pagina

EDITORIAL

U-NI-RE în cuget și în simțiri… EDITORIAL

danielmihai de prof.dr. Daniel Mihai

Tema unirii cu Basarabia este mai actuală și mai dorită ca oricând. Aceasta, datorită însemnătății sale deosebite suscită nenumărate discuții mai mult sau mai puțin aprinse. În special, în presa scrisă, subiectul este tratat în nota sferei de influență de care sau prin care se poate proba ori atașamentul față de culorile și legile acestui teritoriu blagoslovit de Dumnezeu ori unda de răutate vis a vis de cele menționate. De asemenea, ar trebui ca tocmai caracterul unificator să fie mai puternic decât orice fel de simbolistică istorică și de aceea disprețul și ducerea într-o accentuată stare de relativitate, de autentică degradare a tot ceea ce valorează ideea de românism amplifică starea de încordare,de neliniște atât de prezente în cele două state înrudite.În această ultimă și nedorită categorie se pot identifica destule articole asemănătoare unor mostre îmbibate de ură și venin ce frizează orice urmă de omenie sau de bun simț. Din respect făță de dumneavoastră și mai ales nedorind să nominalizez provocând polemică,am să mă abțin…Dar nu pot să-mi cenzurez o întrebare… Oare câtă dezinformare grosieră se poate ascunde în spatele acestor propagandiști de-a dreptul înfrățiți cu puterile străine,cu imperiile care mereu ne-au râvnit teritoriile și bogățiile de orice natură?De aceea nu pot să trec cu vederea și să uit mincinoasele mituri fabricate împotriva unirii care sunt de fapt niște teorii promovate, cu amatorism sau profesionalism, de cei care își manifestă constant antipatia faţă de procesul de reîntregire a ţării. Cu o retorică plină de ură, anumiți indivizi falsifică și denaturează adevărul istoric și chiar au nerușinarea să spună despre unirea Basarabiei cu România că „ar fi frumos, dar nu se poate” invocând, în acest sens, argumente de ordin economic sau strategic. Interesant e faptul că aceștia nu contrazic adevărul istoric și anume că Basarabia e parte a terioriului românesc. Mesajul lor induce mereu nesiguranţă și teamă, sugerând pericole majore precum instabilitatea economică, apariţia unei minorităţi incontrolabile sau a unei corupţii imposibil de eradicat. Ca și când acești propagandiști ar fi descoperit peste noapte secretul tinereţii fără bătrâneţii și al vieţii fără de moarte dublat de cel al guvernării fără de corupţie, ei influențează pe unii dintre noi la modul cel mai abject și care ține doar de negativitate. Au chiar unele pseudo- argumente care corelează problemele existente în societatea românească cu cele din Republica Moldova, de genul ”că România n-ar avea nevoie de o regiune săracă” . Cunoaștem bine că această stare de corupție endemică este generată de o clasă politică oligarhică, mult mai apropiată de modelul din Asia centrală decât de Europa. Dar,vă rog să fiți fără grijă deoarece domniile lor nu au contract permanent cu funcția și nu vor domni la infinit, așa cum li se pare… A sosit timpul ca să dăm dovezi că suntem înfrățiți, înrudiți, că suntem de același sânge și limbă cu verișorii de dincolo de Prut! Revenind la planul inițial,nu am dispoziția și nici timpul necesar de a demonta toate aceste pseudo-teorii, deoarece aceasta revine ca o datorie de onoare a istoricilor și diplomaților. Dar în cele ce urmează vă propun un exercițiu de imaginație. Acesta se realizează prin corelarea tuturor elementelor posibile care ar duce la acest eveniment cu profunde rezonanțe- UNIREA! De fapt, mai bine spus după reîntregirea, reunirea celor două state,altcumva vor fi parametrii,regulile, legile și automat nivelul de trai. Numai încercați să vă proiectați ideea conform căreia, Republica Moldova va face parte dintr-un stat integrat european, membru al NATO. Peste acestea, îndrăzniți să vă proiectați și imaginea unei justiții imparțiale, corecte ce se vor extinde ca model și peste Prut. Cu alte cuvinte, lucrurile pot evolua într-o direcție normală, firească.Totuși, filo-rușii nu se lasă și încetinesc acest proces. Mai e cazul să ne aducem aminte de „prietenia” și interesul Rusiei, care a încercat să blocheze eforturile Republicii Moldova în sensul integrării europene, aşa cum a procedat de altfel şi în cazul altor state din fosta Comunitate a Statelor Independente? De aceea, din dorința de a ne vedea visul împlinit,ar trebui să nu mai ezităm deloc și nici să luăm peste picior pe semenii care luptă,speră și cred în idealul acestei uniri, în cuget și în simțiri.......

citeste in continuare

REDACTIA

Director fondator: Daniel C. Iorgu

Redactor Sef: prof. dr. Daniel Mihai

Senior Editor: prof.univ. Mircea Vintilescu

Editorialist: Florin Budescu

Corespondent UK: Alina Pop

Corespondent Spania: Fabianni Belemuski

Fotoreporter: Daniel Paun

Reporter: Daniel Hintergraber

Redactori: Marian Nedelea, Gabriel Dumitru, Iulia Grajdieru, Elena Scripcaru

Disclaimer

Responsabilitatea juridica in cazul editorialelor/ articolelor redactate de invitatii permanenti sau invitatii speciali aparține în exclusivitate autorilor.

Dacă cineva se simte lezat într-un fel de vreun articol de pe acest website, poate trimite un drept la replică care va fi publicat în articolul respectiv.

CONTACT

CRITERIUL NATIONAL
Cotidian online de stiri si atitudine
ISSN 2393-4891
ISSN-L 2393-4891

Redactie: contact@criteriul.ro

Redactor Sef: daniel.mihai@criteriul.ro

Citeste si:

nationalul logo

Constanta Mea

Prahova Mea

Brasovul Meu